Thẻ: Luật cân bằng tài chính bóng đá

Luật cân bằng tài chính bóng đá là một loại luật quan trọng xuất hiện thường xuyên trong bóng đá. Luật này yêu cầu các câu lạc bộ bóng đá tuân thủ nguyên tắc tài chính, báo cáo đầu đủ để ngăn chặn sự chênh lệch tài chính quá mức giữa các đội bóng. Cùng […]